Czym są sprężarki oraz jakim sposobem działają?

Sprężarki to sprzęty, z którymi spotykamy się wielokrotnie. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, i w każdym, normalnym domu! Wentylator, lodówka lub elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Newralgicznym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasami pożądany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie też bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są urządzeniami zdolnymi do modyfikowania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zasobnika dominuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a po pewnym czasie sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Ciśnienie na wylocie powinno posiadać o dużo większą wartość, niż atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Bardzo istotnym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują obszerne straty energii w postaci ciepła. Właśnie dlatego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis technologiczny sprężarki

Funkcją sprężarki jest podwyższenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki efekt oznaczamy sprężaniem. Gazy mają luźną konstrukcję molekularną. Skutkiem tego tak swobodnie przekształcić ich kształt i objętość. Wymaga to niemniej jednak znacznych nakładów energii. Wykorzystuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz zostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Tudzież wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez dobrego systemu chłodzenia, sprężarka nadzwyczaj prędko uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy otworze dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest niezmiernie duże. Dzięki temu czynnik jest szybko przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje kilka innych wyników. 

Następuje zmiana gęstości i temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają wybitnie stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. 

Dopuszczalne jest także przymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator intensyfikuje ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki spalinowe