Czym są sprężarki oraz jakim sposobem działają?

Sprężarki to sprzęty, z którymi spotykamy się wielokrotnie. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, i w każdym, normalnym domu! Wentylator, lodówka lub elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Newralgicznym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasami pożądany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Jesteśmy w stanie też bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak […]